Κατηγορία Οτίτιδα

  • Η ιντερφερόνη γάμμα (ΙΡΝ-§)Κιτ ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γάμμα-ιντερφερόνης (IFN-g) σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα και σε υπερκείμενα κύτταρα Αριθμός δειγμάτων 192Η γάμμα-ιντερφερόνη (IFN-g) παράγεται από κύτταρα ΤΗ1, κυτταροτοξικά Τ κύτταρα, φυσικά κύτταρα φονιάς και κύτταρα μολυσμένα με τον ιό.